ခိုနားရာ


ယွဥ္ႏိႈင္းမဲ့ ရင္ခြင္

ပူေလာင္ျပင္းတဲ့ ဂိမာန္ေႏြ၀ယ္

ေျခာက္ေသြ႕ႏြမ္းနယ္ ကုိယ့္ရင္ခြင္ကို

စမ္းေရေအးႏွယ္ ၾကည္သာခ်ဳိေအး

ၿပံဳးပန္းေလးႏွင့္ လန္းေစႏိုင္သူ........

စြတ္စိုစိမ့္ေအး ၀သန္မိုး၀ယ္

ျပင္းထန္သည္းလွ မိုးစက္ေအာက္မွ

ကိုယ့္ခႏၶာကုိ ထီးသဖြယ္သို႔

လံုၿခံဳအုပ္မိုး ကာကြယ္ႏိုင္သူ........

ျမဴႏွင္းလႊမ္းၿခံဳ ခ်မ္းေအးလြန္းသည့္

ေဟမာန္ေဆာင္း၀ယ္

တုန္ရီခ်မ္းလွ ကိုယ့္ဘ၀ကို

ေနျခည္ေႏြးႏွယ္ ၾကင္နာပိုက္ေထြး

ေႏြးေထြးႏိုင္သူ……..

ယွဥ္ႏိႈင္းမဲ့သည့္ မင္းရင္ခြင္တြင္

တစ္သက္တာ ထာ၀ရ

ခိုနားပါရေစ ခ်စ္သူ…..
                                                           စိုးသူမင္း (အထင္ကရ)
myatthaw
1/29/2011

သားျကီးမ်ားမ်ားခံစားထား

Reply
အထင္ကရ
1/29/2011

ေအးေက်းဇူးကြာ .... လာအားေပးလုိ႕
ခံစားရတာရန္မ်ားပါတယ္ကြာ
ဟိဟိ................

ReplyLeave a Reply.