ကြန္ျပဴတာအေမးအေျဖစာအုပ္

ကြန္ျပဴတာဆိုင္ရာအေမးအေျဖ စာအုပ္ေလးျဖစ္ပါတယနည္းပညာေလ့လာေနသူ
တို ့အတြက္အသံုး၀င္မယ္ ထင္ပါတယ္ လိုခ်င္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္

C + + စာအုပ္

C ++ ကိုေလ့လာေနသူတို အတြက္ဖတ္သင့္တဲ့စာအုပ္ေကာင္းေလးပါ ကိုအညာသားတင္ထားတာေတြ ့
လို ့မလာတာ တိုက္ရိုက္၀င္ဖတ္လို ့ရတယ္ေနာ္ ေအာက္ကလင့္ေလးကိုကလစ္လိုက္