အခ်စ္ငွက္

လမင္းနဲ ့ပင္လယ္

သီခ်င္းမဲ့ဂစ္တာ

စည္း

ထာ၀ရအဆံုးထိ

ဒူးေထာက္ျပီ

နင့္အခ်စ္ေၾကာင့္

မင္းလာမယ္ဆို

သင္ခန္းစာ

အိမ္လြမ္းသူ

ေတြ  ့ ဆံုခြင့္

ေမ့မွာပါ

ႏွလံုးသားရွာသူ

ၾကိဳးမဲ့စြန္

၀ိုင္း၀ိုင္း ၾကိဳးၾကာ  မဆံုတဲ့ဖူးစာ